Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VIII nr. A

33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

A MOTIE VAN HET LID VAN BOXTEL C.S.

Voorgesteld 24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de geëffectueerde bezuinigingen voor de cultuursector;

gelet op de nieuwe subsidieronde voor de periode 2017–2020;

verzoekt de regering, om het Sociaal en Cultureel Plan bureau vóór de zomer in 2014 in kaart te laten brengen wat de exacte gevolgen zijn van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente voor de cultuursector;

en verzoekt de regering vervolgens de Raad voor Cultuur te vragen voorstellen te doen voor een beoordeling van de basisinfrastructuur;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Boxtel

Backer

Th. de Graaf

De Lange

Dupuis

Ganzevoort

Gerkens