Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533750-VIII nr. 124

33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN DUISENBERG EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de accreditatie een oordeel geveld wordt over onderwijskwaliteit waarbij randvoorwaarden met betrekking tot rechtsstatelijkheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit moment in het accreditatiekader geen rol spelen;

overwegende dat de overheid op geen enkele wijze gelinkt mag zijn aan een organisatie die de rechtsstatelijkheid schendt en geen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef toont;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in de WHW rechtsstatelijkheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef opgenomen kunnen worden als randvoorwaarde in het accreditatiekader voor de onderwijskwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg

Jasper van Dijk