Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VI nr. AB

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

AB BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2014

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 10 december 2013 is de taakstelling van het Openbaar Ministerie (OM) aan de orde geweest. Ik heb toegelicht dat ik de prestaties van het OM monitor1 en toegezegd de Eerste Kamer over de uitkomst van deze monitor te zullen informeren.

Bijgevoegd treft u aan een afschrift van de voortgangsbrief Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) die op 2 juli 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer2 is gezonden. In het bij deze brief gevoegde voortgangsrapport3 wordt de uitkomst van de meest recente «monitor OM» toegelicht.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 153079.04.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 153079.04.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 153079.04.