33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 62

Voorgesteld 26 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de huidige digitale wereld tal van mogelijkheden voorhanden zijn om beeldmateriaal te verzamelen;

overwegende dat is gebleken dat het gebruik van dit beeldmateriaal door de politie en het Openbaar Ministerie effectief is bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

overwegende dat er onduidelijkheid en maatschappelijke onvrede bestaat over de mogelijkheden van en grenzen aan de inzet en het gebruik van beeldmateriaal in een strafproces;

verzoekt de regering te onderzoeken, hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging, rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Van Oosten

Naar boven