33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN MEI LI VOS

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er plannen zijn om ten minste één gokzender te starten;

constaterende dat dit alleen mogelijk is na een wetswijziging;

overwegende dat het aanbieden van gokspellen op een open tv-zender niet behulpzaam is bij het tegengaan van gokverslaving en het beschermen van de consument;

verzoekt de regering, ook in de nieuwe Wet op de kansspelen te blijven voorkomen dat een open tv-zender gokprogramma's kan uitzenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Mei Li Vos

Naar boven