Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VI nr. 70

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nationaal en internationaal veel debat is over de mate waarin overheden data van burgers verzamelen;

overwegende dat er een balans moet zijn in de verhouding tussen veiligheidsbeleid van de overheid en de privacy van burgers;

overwegende dat recente onthullingen over afluisteren van burgers en het verzamelen van data door overheidsdiensten fundamentele vragen oproepen over de grondrechten van burgers en de verantwoordelijkheid van de overheid inzake veiligheid;

verzoekt de regering, bijvoorbeeld de WRR of het WODC te vragen deze fundamentele vragen te stellen en te beantwoorden, en de uitkomsten van dat onderzoek te bespreken met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Schouw

Oskam

Gesthuizen

Van Tongeren

Recourt