Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VI nr. 62

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat rechters consequenties voor de strafmaat verbinden aan het gebruik van camerabeelden voor de opsporing;

overwegende dat hierover onbegrip bestaat in de samenleving;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe door zorgvuldig gebruik van camerabeelden door politie en het Openbaar Ministerie gevolgen voor de strafmaat kunnen worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Van Oosten