Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VI nr. 114

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 114 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 13 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er met het oog op de naleving en de wenselijke transparantie grote risico's zijn verbonden aan het sluiten van overeenkomsten met verdachten en veroordeelden;

overwegende dat dit eens temeer geldt voor de inzet van criminele burgerinfiltranten;

verzoekt de regering om, af te zien van het sluiten van deals met criminelen die worden ingezet als criminele burgerinfiltrant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren