Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-J nr. 14

33 750 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie forse consequenties kan hebben voor de visserij;

overwegende dat de visserij in het kader van de Habitatrichtlijn en het hervormde Europees visserijbeleid al een forse verduurzamingsopgave heeft;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie rekening te houden met de belangen van de visserij, ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor de visserij en dat gebiedssluiting waar mogelijk wordt beperkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Bosman

Geurts