Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. H

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

H MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door de Verenigde Staten op grote schaal telefoongesprekken van burgers en regeringsleiders zijn getapt, onder meer in ons land,

verzoekt de regering op krachtige wijze bezwaar te maken bij de Amerikaanse regering tegen deze schending van de privacy en aantasting van de rechtsorde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Kox

Thissen

Nagel

Vliegenthart