Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. G

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

G MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gezien de begroting 2014,

gehoord de beraadslagingen,

spreekt haar zorg uit over de toegang tot rechter en rechtshulp in de toekomst in het licht van voorstellen van het kabinet,

constateert dat een samenhangende visie ontbreekt die laat zien hoe die toegang tot rechter en rechtshulp kan en zal worden gegarandeerd,

verzoekt de regering in dat verzuim te voorzien door het formuleren van die visie en tot dan geen onomkeerbare stappen te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Lokin-Sassen

Thissen

Koffeman

Vliegenthart

Nagel

De Lange