Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. F

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

F MOTIE VAN HET LID BARTH C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat demografische ontwikkelingen in Nederland de komende decennia een ingrijpende invloed zullen uitoefenen op sociaal-economische ontwikkelingen,

constaterend, dat een groeiende tegenstelling dreigt tussen de Randstad, waar de bevolking zal blijven groeien, en de rest van het land waar op veel plaatsen krimp zal plaatsvinden,

overwegende, dat ook in gebieden met bevolkingskrimp sociaal-economische groei perspectief van blijvend belang is,

van mening, dat de gevolgen van demografische ontwikkelingen te ingrijpend en omvattend zijn om niet prominent op de nationale politieke agenda te staan,

verzoekt de regering haar visie uit te werken op de demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar, de te verwachten daar uit voortvloeiende sociaal-economische ontwikkelingen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land te borgen, en de Kamer daarover uiterlijk 1 januari 2015 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Barth

Kuiper

Thissen

Kox