Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. E

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

E MOTIE VAN HET LID BARTH C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat de snelle opkomst van digitale communicatie, inclusief internet, de samenleving ingrijpend veranderd heeft,

constaterend, dat technologische ontwikkelingen en mogelijkheden vragen om een zorgvuldige doordenking op maatschappelijke gevolgen;

van mening, dat de vrijheid van burgers in het digitale verkeer gevaar loopt door bedreigingen, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, diefstal, commercialisering en onaanvaardbare spionage, inclusief economische spionage, door (buitenlandse) overheden en bedrijven,

van mening, dat de overheid de vrijheid en veiligheid van burgers in de virtuele, digitale wereld dezelfde ruimte en bescherming dient te bieden als in de fysieke wereld,

verzoekt de regering de aanpak van cybercrime, spionage en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van burgers voortvarend ter hand te nemen en de daarop gerichte voorstellen in behandeling te nemen en zonder verder uitstel aan het parlement voor te leggen,

verzoekt de regering de Kamer daar vóór juli 2014 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Barth

Hermans

Thissen

Kox

Kuiper

Brinkman