Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. D

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

D MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat verdergaande lastenstijgingen geen oplossing zijn voor de huidige economische crisis,

constaterende, dat het kabinet bij de noodzakelijke maatregelen in 2014 om de 3% tekort norm te bereiken de lasten verder heeft verhoogd,

roept de regering op de lasten in 2014 niet verder te verhogen indien zich tegenvallers voordoen in de uitgaven of de belastingopbrengsten 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Martens

Terpstra

Essers

Van der Linden

Hoekstra

Lokin-Sassen

Franken