Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. C

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

C MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Unie leidt tot verlies van de Nederlandse soevereiniteit,

overwegende, dat dit leidt tot aantasting van de democratie van het zelfbeschikkingsrecht van het Nederlandse volk,

verzoekt de regering de Europese Acte, het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.J.R.L. de Graaff

Sörensen

Reynaers

Frijters-Klijnen

Van Dijk

Kok

Faber-van de Klashorst

Van Beek

Van Strien

Popken