Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. B

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

B MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is 600 miljoen te bezuinigen op verzorgingshuizen,

constaterende, dat er geen kerngegevens voorhanden zijn ten aanzien van de gevolgen,

overwegende, dat de bezuiniging zal neerslaan op een kwetsbare groep,

spreekt uit dat het maatschappelijk onverantwoord is om een kwetsbare groep te treffen,

verzoekt de regering de plannen met betrekking tot de bezuiniging op de verzorgingshuizen stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.J.R.L. de Graaff

Sörensen

Reynaers

Van Dijk

Frijters-Klijnen

Kok

Van Strien

Van Beek

Popken

Faber-van de Klashorst