Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. A

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

A MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Verdrag van Schengen leidt tot de vrije instroom van burgers uit Oost-Europese landen,

overwegende, dat dit zeer nadelige gevolgen heeft voor de welvaart en werkgelegenheid voor met name de lager opgeleiden,

overwegende, dat de kosten van de sociale voorzieningen onbeheersbaar toenemen door diezelfde oorzaak,

verzoekt de regering het Verdrag van Schengen op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.J.R.L. de Graaff

Sörensen

Reynaers

Frijters-Klijnen

Van Dijk

Kok

Van Beek

Popken

Faber-van de Klashorst

Van Strien