Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 88

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de plannen voor de verlengde A15 buurtschap Helhoek ernstig in de knel komt;

constaterende dat de gemeenteraad van Zevenaar zich recentelijk unaniem heeft uitgesproken voor het (deels) openhouden van afslag de Giethse Poort op de Al2 bij Zevenaar;

verzoekt de regering, met de gemeenten Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland in gesprek te gaan indien zij met een gezamenlijk gedragen visie komen over de wensen ten aanzien van de inpassing van de A15, met ook daarbij als voorwaarde een gelijkblijvende bijdrage van de Rijksoverheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken