Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 81

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de files juist gestaag toenemen, terwijl de kennis daarover in de (decentrale) overheden juist afneemt;

overwegende dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) waarschuwt voor te lage investeringen in het wegennet;

overwegende dat het schrappen en uitstellen van infrastructurele projecten de bouwsector banen kost;

verzoekt de regering om het aanleggen van wegen meer prioriteit te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener