Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 77

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat om redenen van natuurbehoud en leefbaarheid omwonenden en de plaatselijke politiek een andere variant voor de sluis bij Eefde willen dan de regering;

van mening dat als het argument van kostenverschil wegvalt de keuze van de regering heroverwogen zou moeten worden;

verzoekt de regering, de regio tot 1 september de kans te geven om met een voorstel voor financiering van de meerkosten van haar voorkeursvariant te komen, en indien de regio met een goed voorstel komt, de keuze voor de variant serieus te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven