Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33750 nr. 37

Gepubliceerd op 6 maart 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2014

Tijdens de regeling van werkzaamheden in uw Kamer op 4 maart 2014, heeft het lid Gesthuizen een brief verzocht waarin wordt ingegaan op de uitlatingen van de heer Slob over strafbaarstelling illegaliteit en de consequenties daarvan voor de begrotingsafspraken van het najaar 2013. Ik bericht u hierover als volgt.

Zoals eerder aangegeven in de brief van 12 februari 2014 (Kamerstuk 33 750, nr. 36) naar aanleiding van vragen van het lid Van Ojik, hebben de afspraken die de coalitie in het najaar van 2013 heeft gemaakt met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP betrekking op het Belastingplan 2014 en de begroting voor 2014, beide met de meerjarige doorwerking van de afspraken die daarin staan en de zaken die daaruit voortvloeien, alsmede op de afspraken rond de uitvoering van het Sociaal akkoord. Het onderwerp strafbaarstelling illegaliteit maakt hiervan geen deel uit.

Het kabinet spreekt graag met alle partijen over alle onderwerpen. Er zijn geen afspraken met de drie oppositiepartijen ten aanzien van andere onderwerpen dan bovengenoemde.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl