33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2014

Tijdens de regeling van werkzaamheden in uw Kamer op 4 maart 2014, heeft het lid Gesthuizen een brief verzocht waarin wordt ingegaan op de uitlatingen van de heer Slob over strafbaarstelling illegaliteit en de consequenties daarvan voor de begrotingsafspraken van het najaar 2013. Ik bericht u hierover als volgt.

Zoals eerder aangegeven in de brief van 12 februari 2014 (Kamerstuk 33 750, nr. 36) naar aanleiding van vragen van het lid Van Ojik, hebben de afspraken die de coalitie in het najaar van 2013 heeft gemaakt met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP betrekking op het Belastingplan 2014 en de begroting voor 2014, beide met de meerjarige doorwerking van de afspraken die daarin staan en de zaken die daaruit voortvloeien, alsmede op de afspraken rond de uitvoering van het Sociaal akkoord. Het onderwerp strafbaarstelling illegaliteit maakt hiervan geen deel uit.

Het kabinet spreekt graag met alle partijen over alle onderwerpen. Er zijn geen afspraken met de drie oppositiepartijen ten aanzien van andere onderwerpen dan bovengenoemde.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven