Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750 nr. 23

33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2013

Zoals toegezegd in het debat over de begrotingsafspraken 2014 vindt u bijgevoegd de procentuele verdeling van het korten van de prijsbijstelling over de departementen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Bijlage

Procentuele verdeling over de departementen obv prijsgevoelige uitgaven kader RBG-eng

2014

2015

2016

2017

Struc.

Algemene Zaken

0%

0%

0%

0%

0%

Koninkrijksrelaties

0%

0%

0%

0%

0%

Veiligheid en Justitie

11%

11%

11%

11%

11%

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. BES-fonds en W&R)

4%

4%

4%

4%

4%

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (incl. cultuur en media)1

35%

36%

35%

36%

36%

Financiën

4%

4%

4%

4%

4%

Defensie1

12%

12%

12%

12%

13%

Infrastructuur & Milieu (incl. IF en deltafonds)

22%

21%

23%

22%

21%

Economische Zaken

5%

5%

4%

4%

4%

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1%

1%

1%

1%

1%

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4%

4%

4%

4%

4%

Overig

1%

2%

3%

3%

3%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

X Noot
1

Onderwijs en Defensie zijn elders binnen het pakket begrotingsafspraken 2014 gecompenseerd voor hun aandeel in het korten van de prijsbijstelling.