Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533722 nr. 16

33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 8 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 41, vierde lid, wordt «wordt de klager» vervangen door: worden de klager en de registermediator tegen wie de klacht is ingediend.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen de klager, maar ook de registermediator tegen wie de klacht is ingediend wordt ingelicht over de beslissing om een klacht niet in behandeling te nemen.

Indiener is van mening dat een mediator als belanghebbende in de zaak op de hoogte moet worden gebracht van de beslissing van het tuchtcollege om de klacht niet in behandeling te nemen. Niet alleen een klager, maar ook een mediator moet kunnen weten waar hij of zij aan toe is en wat over hem of haar wel of niet wordt beslist.

Van Nispen