33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 5341

AG MOTIE VAN HET LID WEZEL C.S.

Voorgesteld 3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is Nederland te laten deelnemen aan het Europees openbaar ministerie;

overwegende, dat het toetreden tot het Europees openbaar ministerie inhoudt dat Nederland FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit ter beschikking dient te stellen aan en voor het Europees openbaar ministerie;

overwegende, dat uit de EU Verordening2 niet blijkt hoe groot de omvang zal zijn van het beroep van het Europees openbaar ministerie op de Nederlandse FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit, noch dat het beroep op capaciteit gelimiteerd is;

overwegende, dat de FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit die Nederland beschikbaar heeft, beperkt is;

overwegende, dat er reeds sprake is van grote financiële en organisatorische druk op de FIOD/opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de rechtspraak en dat vergroting van die druk niet wenselijk is;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat deelname van Nederland aan het Europees openbaar ministerie niet ten koste gaat van de nationale FIOD/opsporings- vervolgings- en berechtingscapaciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wezel

Koffeman

Ruers

Postema

Baay-Timmerman

D. van Dijk

Ten Hoeve

Köhler


X Noot
1

Zie dossier E130041 op www.europapoort.nl

X Noot
2

Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees openbaar ministerie.

Naar boven