33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 5341

AF MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is toe te treden tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM),

roept de regering op om af te zien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Faber-van de Klashorst

Dercksen

Van Strien

Kok

P. van Dijk

Van der Sluijs

Ton van Kesteren


X Noot
1

Zie dossier E130041 op www.europapoort.nl

Naar boven