33 694 Internationale Veiligheidsstrategie

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe technologische ontwikkelingen hebben geleid en zullen leiden tot het ontstaan en de verspreiding van nieuwe wapens die goedkoper en makkelijker te maken zijn, met de potentie om op ongekend grote schaal dood en verderf te zaaien, en derhalve als massavernietigingswapens kunnen worden beschouwd;

constaterende dat deze wapens niet worden bestreken door de bestaande non-proliferatieverdragen;

roept de regering op, om met gelijkgezinde landen praktisch en realistisch aanjager te zijn van een zo breed gedragen en verstrekkend mogelijk verdrag of andere bindende internationale regelgeving ter beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiele massavernietigingswapens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van Helvert

Van der Staaij

Krol

Van Ojik

Ploumen

Sjoerdsma

Voordewind

Naar boven