33 693 Evaluatie Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2013

Recent heb ik de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) laten evalueren. Deze evaluatie vloeit voort uit artikel 20 Wbmv. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. Bijgaand bied ik u het evaluatierapport aan1. Mijn bevindingen met betrekking tot de evaluatie, die tevens mijn beleidsvisie op de Wbmv zal vormen, ontvangt u in een later stadium.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven