Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433659 nr. 12

33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 30 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel X, onderdeel C, wordt aan artikel 20 een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhangprocedure voor het aanwijzen van gebieden waarvoor een bij gemeenschappelijke regeling ingesteld openbaar lichaam bevoegd is tot het verlenen, wijzigen, of intrekken van concessies voor openbaar vervoer, anders dan openbaar vervoer per trein. Deze voorhangprocedure geldt ook bij het aanpassen van de begrenzing van deze gebieden, de zogenaamde vervoerregio’s. Hiermee wordt gegarandeerd dat de Tweede Kamer zich kan uitspreken over mogelijke toekomstige uitbreiding of inkrimping van de omvang van vervoerregio’s, respectievelijk het aanwijzen van nieuwe vervoerregio’s.

Segers