Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433659 nr. 11

33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2014

Naar aanleiding van uw reactie op mijn verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de plusregio’s, treft u bijgevoegd ter informatie aan, de brief die is verzonden aan alle gemeenten in de plusregio’s1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer