Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433659 nr. 10

33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2014

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (Kamerstukken 33 659) staat geagendeerd voor plenaire behandeling in de week van 4 februari. Ik verzoek u de plenaire behandeling uit te stellen.

Ik acht uitstel noodzakelijk omdat mij gebleken is dat bij de behandeling mogelijk varianten aan de orde zullen komen waarvan ik de consequenties voor de uitvoeringspraktijk vooraf wil kunnen beoordelen.

Ik ga er vanuit dat behandeling van het wetsvoorstel in week 14 of 15 plaats zal kunnen vinden. Een later tijdstip acht ik niet opportuun in verband met de voorziene datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2015.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk