Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333656 nr. 4

33 656 Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 augustus 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 11, eerste lid, de zinsnede «wet van tot wijziging van ......... de Kaderwet EZ-subsidies» vervangen door: wet van ......... tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies.