Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733654 nr. 29

33 654 Kostenbeheersing in de zorg

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2017

Hierbij ontvangt u het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid1. Ik heb deze commissie in mei 2016 ingesteld naar aanleiding van een verzoek vanuit uw Kamer (Kamerstuk 33 654, nr. 19).

De commissie heeft als opdracht meegekregen oplossingen aan te dragen waar het gaat om mogelijke verbeteringen in transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven voor de curatieve zorg. Daarbij diende de commissie zich in het bijzonder te richten op de medisch-specialistische zorg en de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Het is aan een nieuw kabinet om op dit rapport te reageren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl