33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2017

Hierbij zend ik u de monitoringsrapportage subsidieregeling Praktijkleren1. De rapportage is opgesteld door de uitvoerder van de subsidieregeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven