Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-V nr. 6

33 640 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) worden in de departementale suppletoire begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In kolom 1 «Oorspronkelijk vastgestelde begroting», onder «Verplichtingen», wordt in artikel 8, versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland ingevoegd: 9.703.

II

In kolom 2 «Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting», onder «Uitgaven», wordt in artikel 4, meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede «– 35.520» vervangen door: – 32.520.