Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-V nr. 4

33 640-V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM

Ontvangen 2 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Versterkte Europese samenwerking worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 134.300 (x € 1.000).

Toelichting

Er is sprake van akkoord tussen de regeringsleiders van de Europese lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement over de aanvullende EU-begroting voor 2013 ter waarde van € 7,3 mld. Dit betekent voor Nederland een hogere afdracht van € 340 mln. Half oktober beziet de Ecofin Raad of een verdere aanvullende begroting noodzakelijk is. Aangezien het de inzet van Nederland is om verdere verhoging van de EU-bijdrage te voorkomen, is het niet gewenst om op deze besluitvorming vooruit te lopen.

Dit amendement regelt derhalve dat de beoogde extra afdracht aan de EU wordt verlaagd tot 340 miljoen euro.

Van Hijum