Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-IV nr. 4

33 640 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd:

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór Nota van wijziging

Mutaties na Nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

– 44

   

7.756

   

3

Nominaal en onvoorzien

6.200

6.200

 

6.300

6.300

 

De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Door een technische onvolkomenheid is in de begrotingsstaat abusievelijk een verkeerde stand opgenomen voor de verplichtingen mutaties onder de kop «mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting». Middels deze nota van wijziging wordt de correcte stand gepresenteerd.

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Door een technische onvolkomenheid is in de begrotingsstaat abusievelijk een verkeerde stand opgenomen voor de verplichtingen en uitgaven mutaties onder de kop «mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting». Middels deze nota van wijziging wordt de correcte stand gepresenteerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties R.H.A. Plasterk