Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-III nr. 4

33 640-III Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de volgende verbetering aangebracht: in het opschrift wordt «Kabinet der Koningin» vervangen door: Kabinet van de Koning.