Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033628 nr. 70

33 628 Forensische zorg

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vraag naar sporenonderzoek vanuit de strafrechtketen stijgt, maar dat niet alle sporen ook daadwerkelijk onderzocht kunnen worden;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de vraag hoe vaak het voorkomt dat sporen kansrijk zouden zijn, onderzocht zouden moeten worden, maar niet ingestuurd kunnen worden vanwege de huidige servicelevelagreements en/of capaciteitstekorten, hierover in gesprek te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen