Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033628 nr. 69

33 628 Forensische zorg

Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de medische arrestantenzorg bij de politie aan te besteden;

overwegende dat in een groot aantal regio's de medische zorg aan arrestanten verzorgd wordt door de GGD en dat deze taak een substantieel onderdeel is van het takenpakket van de zogenaamde politieartsen;

verzoekt de regering, de aanbesteding te beperken tot een marktverkenning;

verzoekt de regering, om bij de selectie van kandidaten de GGD een faire kans te geven om de medische arrestantenzorg binnen het takenpakket te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van den Berg