33 628 Forensische zorg

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juli 2018

Met de brief van 8 februari 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de reactie van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspecties) op het verbeterplan van de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg van Aventurijn te Den Dolder (inmiddels FPA Utrecht van Fivoor).1

Op verzoek van de Inspecties levert FPA Utrecht eenmaal in de vier maanden een voortgangsrapportage op. Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage zijn de Inspecties op bezoek bij FPA Utrecht geweest. Ter informatie bied ik u hierbij de schriftelijke terugkoppeling van dit bezoek aan2.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 33 628, nr. 28

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven