33 628 Forensische zorg

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2018

Hierbij ga ik in op uw verzoek van 26 april 2018 om zo spoedig mogelijk het definitieve rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de Inspecties) inzake de dood van een medewerker in FPC De Kijvelanden te ontvangen, voorzien van een beleidsreactie. Het concept-rapport is eerder onder embargo verzonden aan betrokkenen in het kader van een zienswijze-procedure. Aangezien RTL Nieuws over dit concept-rapport heeft gepubliceerd, hecht ik eraan u het rapport onmiddellijk te doen toekomen nu ik het rapport in definitieve versie heb ontvangen. Normaliter voorzie ik een inspectierapport van een beleidsreactie, voordat ik dit – doorgaans zes weken na ontvangst van het rapport – aan uw Kamer aanbied. Gelet op het bovenstaande wijk ik echter af van deze procedure en bied ik u hierbij het definitieve incidentonderzoek nu al aan1.

De Inspecties concluderen in het rapport dat sprake was van een context met een risico-verhogende samenloop van omstandigheden. De kliniek kampte onder andere met problemen met de personeelsbezetting, waardoor de milieutherapie en de relationele veiligheid onder druk stonden. De Inspecties merken op dat enkele bevindingen mogelijk ook opgaan voor andere tbs-klinieken. Momenteel loopt een breed onderzoek naar kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg, waarin ook personeel en werkdruk worden meegenomen. Nadat dit onderzoek begin juni wordt opgeleverd, stuur ik uw Kamer een verzamelbrief over de forensische zorg. Gelet op de samenhang van dat onderzoek met de bevindingen van de Inspecties in dit incidentonderzoek, zal ik in deze brief reageren op beide onderzoeken.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven