Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333626 nr. 3

33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Nr. 3 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN

Ter Griffie van de Tweede Kamer ontvangen op 25 juni 2013.

Het oordeel dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft kan door een van beide Kamers worden uitgesproken op 7 september 2013.

Bij de termijn is rekening gehouden met de recesperiode van de Tweede Kamer.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2013

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar procedurevergadering van 25 juni 2013 besloten dat de vragen en opmerkingen over het voornemen tot oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (Kamerstuk 33 626, nr. 1) door de minister van Economische Zaken bij brief van 14 juni 2013 (Kamerstuk 33 626, nr. 2) genoegzaam zijn beantwoord.

De voorzitter van de commissie, Hamer

De griffier van de commissie, Franke