Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933626 nr. 10

33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2019

In december 20181 informeerde ik u over de voortgang van de Stichting voorbereiding Pallas-reactor (hierna: de Stichting Pallas) en over de verlenging van de terugbetalingstermijn van de verstrekte lening tot en met 1 juli 2020.

Ik heb toen ook toegezegd uw Kamer in de zomer van 2019 wederom te informeren over de stand van zaken rondom Pallas. Ik ga er momenteel nog steeds vanuit dat rond de zomer belangrijke stappen gezet kunnen worden. Om die reden is het van belang dat er de komende periode afspraken worden gemaakt tussen Stichting Pallas en de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), de exploitant van de huidige reactor, over bijvoorbeeld de eventuele overdracht van onderdelen van NRG en een gedeelde toekomststrategie.

Omdat beide partijen aparte identiteiten zijn, met een eigen directie en Raad van Toezicht, hebben de Minister van Economische Zaken en Klimaat en ik besloten om een bestuurstafel in te richten, die tot doel heeft te komen tot de benodigde afspraken. Aan deze bestuurstafel zullen vertegenwoordigers van Stichting Pallas en NRG deelnemen. De heer Gerrit Zalm is bereid om deze bestuurstafel voor te zitten. De Provincie Noord-Holland zal intensief bij dit traject betrokken worden.

Ik zal uw Kamer rond de zomer opnieuw informeren over de voortgang.

Mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 33 626, nr. 8