33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SJOERDSMA

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 98% van de onveilige abortussen in ontwikkelingslanden gebeurt;

constaterende dat de IOB-evaluatie aangeeft dat het aantal projecten die door Nederland gefinancierd worden met betrekking tot veilige abortus, te beperkt is en er meer gedaan kan worden;

constaterende dat Nederland een belangrijke rol heeft in de dialoog over en het ondersteunen van organisaties en projecten met betrekking tot veilige abortus in ontwikkelingslanden;

constaterende dat in 2015 een nieuwe call for proposals gehouden zal worden;

verzoekt de regering, in de begroting voor 2015 ten minste 5 miljoen euro te oormerken voor een call for proposals voor projecten gericht op veilige abortus in ontwikkelingslanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Sjoerdsma

Naar boven