Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202133625 nr. 325

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 325 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN NIEUWENHUIJZEN EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 324

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan de armste mensen in de armste landen hard raken en dat grote groepen daarom niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien;

overwegende dat het bieden van een sociaal vangnet, via cash transfers, het direct geven van geld aan arme huishoudens die geld tekortkomen, een snelle en effectieve methode is om hen te ondersteunen en ook een effectief instrument kan zijn voor het bestrijden van structurele armoede;

verzoekt de regering, om, op basis van de ervaringen van andere donoren en van ontwikkelingslanden zelf, te onderzoeken op welke manieren een uitbreiding van de inzet op cash transfers in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid de komende jaren het best kan worden vormgegeven, via zowel multilaterale als bilaterale kanalen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Nieuwenhuijzen

Van den Hul