Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202133625 nr. 324

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 324 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN NIEUWENHUIJZEN EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 301

Voorgesteld 3 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan de armste mensen in de armste landen hard raken en dat grote groepen daarom niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien;

overwegende dat het bieden van een sociaal vangnet, via cash transfers, het direct geven van geld aan arme huishoudens die geld tekortkomen, een snelle en effectieve methode is om hen te ondersteunen;

verzoekt de regering, om het inzetten op cash transfers de komende tijd een uitdrukkelijk onderdeel te laten zijn van de Nederlandse steun aan ontwikkelingslanden en de Kamer te informeren over de wijze waarop het gebruik van dit beleidsinstrument verder zal worden uitgebreid, via zowel multilaterale als bilaterale kanalen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Nieuwenhuijzen

Van den Hul