Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033625 nr. 310

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 310 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er wordt gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus;

van mening dat wanneer er een werkbaar vaccin gevonden is bij de verdeling van het vaccin niet het recht van de sterkste maar solidariteit leidend moet zijn;

verzoekt de regering, een strategie op te stellen voor een solidaire verdeling van een COVID-19-vaccin wanneer dit is gerealiseerd en daarbij aan te sluiten bij internationale initiatieven die deze mondiale solidaire verdeling voorstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Voordewind

Bouali