Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033625 nr. 308

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 308 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wereldwijde corona-epidemie de allerarmsten en meest kwetsbaren in ontwikkelingslanden – waaronder veelal ook mensen met een beperking – hard raakt in hun bestaanszekerheid en levensonderhoud;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van de internationale coronabestrijding zorg te dragen dat juist de meest kwetsbaren effectief ondersteund worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer