Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033625 nr. 298

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 298 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat interventies in de strijd tegen corona in lage-inkomenslanden via het bedrijfsleven alleen kunnen slagen als deze bedrijven actief bijdragen aan het halen van de duurzameontwikkelingsdoelen en zich houden aan de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;

verzoekt de regering, bij haar kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 11 mei 2020 inzichtelijk te maken hoe betrokken bedrijven worden gehouden aan bovenstaande voorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van den Nieuwenhuijzen

Alkaya