Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933625 nr. 282

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 282 MOTIE VAN HET LID BOUALI C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege de crisis in Venezuela miljoenen Venezolaanse burgers op de vlucht zijn;

constaterende dat Colombia inmiddels anderhalf miljoen Venezolaanse vluchtelingen heeft opgenomen en dat het land tevens als doorvoerland fungeert voor miljoenen Venezolanen;

constaterende dat Colombia een fragiele situatie kent vanwege eigen IDP's en onduidelijkheid over de verdere implementatie van het vredesproces met de FARC;

overwegende dat Nederland zich inzet voor vredesprocessen en het voorkomen en duurzaam oplossen van conflicten, alsook dat opvang en bescherming in de regio van vluchtelingen een belangrijk onderdeel is van het BuHa-OS-beleid;

overwegende dat de regering van Colombia alsook de VN een oproep hebben gedaan voor steun in het bijzonder voor medische hulpposten in het grensgebied met Venezuela;

verzoekt de regering, te bezien op welke wijze binnen de beschikbare financiële kaders Colombia kan worden ondersteund in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouali

Kuik

Voordewind

Alkaya

Diks

Van den Hul

Stoffer

Ouwehand